Welcome to Gaia! :: View User's Journal | Gaia Journals

 
 

View User's Journal

Report This Entry Subscribe to this Journal
yoi otabi wo happy trip


koi miazaki 3
Community Member
avatar
0 comments
Doreamontastic!
akala nyo ba si Bob Ong lang ang may mga quotable quotes sympre hindi pahuhuli dyan si doraemon. kung iisipin cartoon character lang din pero pag nagbitiw naman ng salita kahit medyo cheesy may sense naman talaga. tulad na lang nito...


1. "Hindi mo dapat iyakan ang nakaraan. Isipin mo, bakit nasa harap ang mata? Ito ay para lagi mong nakikita ang hinaharap."

2. "Wag mong ipakitang malungkot ka sa ibang tao kung wala kang balak magshare ng problema. Para kang nang-alok ng hopia pero di mo naman ibibigay."

3. Nobita: Bakit maski isipin ko na kaya ko gawin ito, di ko pa rin makaya?
Doraemon: Simple lang yan! Kasi iniisip mo lang, hindi ka naniniwala!

4. "Mali ang ginawa mo. Kahit kaya mong gawin ang isang bagay, hindi nangangahulugan na dapat mo itong gawin."

5. "Ang talagang makakapagpasaya sa atin ay yung taong naging dahilan kung bakit tayo nalungkot."

6. Nobita: Doraemon, meron ka ba diyang gamit yung mapapasagot ko agad si Shizuka?
Doraemon: Meron.
Nobita: Ah pahiram ako!
Doraemon: Ayoko nga!
Nobita: Ang damot mo! Bakit naman?!
Doraemon: Kung tunay kang nagmamahal, hihintayin mo sya kahit gaano pa katagal.heart º°‘¨ ӃѺῖ ӍῘɅʓȧҝῚ ¨‘°º heart
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. 
 
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games
Mini-Games
Play with GCash
Play with Platinum